Domov / Novinky / Prokop Diviš konštruuje bleskozvod
Kategórie
  Výrobcovia
  Informácie
   Voliteľný boxík #1

   V tomto boxíkov si môžete vytvoriť vlasatní obsah. Snažte sa o prehľadný, ľahko pochopiteľný text. Píšte pre Vašich zákazníkov. Nekopírujte cudzie texty. Atraktivitu textu zvýšte vkladaním obrázkov, infografiky.

   Text vrátane obrázkov, hypertextových odkazov môžete upraviť v administrácii:

   Pre zákazníkov / CMS stránky / Voliteľný boxík #1

   Novinky
   Voliteľný boxík #2

   V tomto boxíkov si môžete vytvoriť vlasatní obsah. Snažte sa o prehľadný, ľahko pochopiteľný text. Píšte pre Vašich zákazníkov. Nekopírujte cudzie texty. Atraktivitu textu zvýšte vkladaním obrázkov, infografiky.

   Text vrátane obrázkov, hypertextových odkazov môžete upraviť v administrácii:

   Pre zákazníkov / CMS stránky / Voliteľný boxík #1

   Prokop Diviš konštruuje bleskozvod

   Bamboolik - Prokop Diviš konštruuje bleskozvod    Prokop Diviš, kňaz a fyzik, konštruuje "poveternostné stroj", známy ako bleskozvod. Na rozdiel od Franklinova je Divišův bleskozvod uzemnený

   Už za svojho pôsobenia v Louckom kláštore sa Diviš zaoberal hydrotechniky a zostrojil niekoľko vodovodov. Potom, čo presídlil na Přímětická faru, zriadil si tu malú laboratórium a začal sa zaujímať o statickú elektrinu. Zostrojil si prístroj "elektrum", ktorý tvorila sklenená guľa v stojane, pri ktorej otáčania a trenie získaval elektrinu. S týmto prístrojom prevádzal jednoduché elektrostatické pokusy. Pri nich si začal uvedomovať, že blesk je vlastne obrovská elektrická iskra a že jej náboj by bolo možné z mrakov vysať a odviesť do zeme.

   K tomuto účelu zostrojil a 15. júna 1754 vztýčil bleskozvod, nazvaný "poveternostné stoj". Bola to sústava 400 kovových hrotov spojených s uzemnením, ktorá mala odsávať elektrinu z oblakov a znižovať tak nebezpečenstvo vzniku blesku.
    
   Svoje pozorovania vykonával V. P. Diviš pri každej búrke. Ich výsledky zasielal do Prahy profesorovi Sorinkinovi. Svoje závery spísal v rozsiahlom pojednaní "Magia naturalis" (O podstate atmosferické elektriny), ktorý dedikovali cisárovnej Márii Terézii. Princíp svojho vynálezu si Diviš overil dokonca aj pri návšteve cisárskeho dvora, kde pomocou hrotov ukrytých vo svojej parochni rušil experimenty dvorných fyzikov.

   V roku 1759 postihlo celú strednú Európu nebývalé sucho. V Primeticich sa však dedinčania domnievali, že pravou príčinou tohto sucha je Divišův bleskozvod, ktorý rozháňa mraky. Preto v marci 1760 vnikli do záhrady Přímětická fary, uvoľnili zemniace reťaze a celú konštrukcie bleskozvodu strhli a zničili. Našťastie Diviš zanechal podrobný opis vo svojom pojednaní "Descriptio Machinae meteorologicae".