Domov / Súhlas so spracovaním osobných údajov a informácia o spracovaní osobných údajov
Kategórie
  Výrobcovia
  Články
   Voliteľný boxík #1

   V tomto boxíkov si môžete vytvoriť vlasatní obsah. Snažte sa o prehľadný, ľahko pochopiteľný text. Píšte pre Vašich zákazníkov. Nekopírujte cudzie texty. Atraktivitu textu zvýšte vkladaním obrázkov, infografiky.

   Text vrátane obrázkov, hypertextových odkazov môžete upraviť v administrácii:

   Pre zákazníkov / CMS stránky / Voliteľný boxík #1

   Novinky
   Voliteľný boxík #2

   V tomto boxíkov si môžete vytvoriť vlasatní obsah. Snažte sa o prehľadný, ľahko pochopiteľný text. Píšte pre Vašich zákazníkov. Nekopírujte cudzie texty. Atraktivitu textu zvýšte vkladaním obrázkov, infografiky.

   Text vrátane obrázkov, hypertextových odkazov môžete upraviť v administrácii:

   Pre zákazníkov / CMS stránky / Voliteľný boxík #1

   Súhlas so spracovaním osobných údajov a informácia o spracovaní osobných údajov

   ZÁKLADNÉ ZHRNUTIE

   Tento súhlas so spracovávaním Vašich osobných údajov poskytujete spoločnosti Bamboolik s.r.o. pre účely zasielania obchodných oznámení (marketingových ponúk) a pre vykonávanie iných marketingových aktivít voči Vašej osobe. Tento Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať a obchodné oznámenia Vám potom nebudú ďalej zasielané. Podrobnejšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete nižšie.

   1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

   1.1. Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť Bamboolik s.r.o., so sídlom Ječná 1321/29a, 62100 Brno - Řečkovice, identifikačné číslo: 29318122, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 77379 (ďalej iba „správca“).

   1.2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Bamboolik s.r.o., Ječná 1321/29a, 62100 Brno - Řečkovice, adresa elektronickej pošty info@bamboolik.cz, telefón +420 731 440 935.

   1.3. Správca nemenoval pověřence pre ochranu osobných údajov.

   2. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

   2.1. Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“).

   3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

   3.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie obchodných oznámení a realizácia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.

   3.2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

   4. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

   4.1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, je [na toto místo napište délku uložení osobních údajů (příklad 3 roky)] od [na toto místo napište od kdy zpracováváte osobní údje], najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovávaním osobných údajov (pre tento účel spracovania).

   5. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

   5.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú osoby zaisťujúce marketingové služby pre správcu a [na toto místo zadejte ostatní příjemce osobních údajů].

   5.2. Správca nemá v úmyslu poskytnúť Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácie.

   6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

   6.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov.

   6.2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, ktorý ste dali správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať nasledujúcim spôsobom: [na toto místo sepište způsoby odvolání souhlasu].

   6.3. Pokiaľ by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené či je porušované nariadenie, máte mimo iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

   6.4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonným či zmluvným požiadavkom a ani nie je požiadavkom, ktorý je nutný k uzatvoreniu zmluvy.

   6.5. Máte kedykoľvek právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu, vrátane profilovania, pokiaľ sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracovávané.