Odstoupení od smlouvy

Pokud si přejete odstoupit od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů od zakoupení zboží, vyplňte prosím tento formulář ve lhůtě 14 dní od přijetí zboží.

Do dalších 14 dní od vyplnění tohoto formuláře pak nepoužívané a neprané zboží odešlete zpět na naši adresu. Náklady na vrácení zboží hradí kupující. Zboží, které bude prané či používané, opravdu nemůžeme z hygienických důvodů přijmout a vrátíme Vám ho zpět.

 

Přesný postup popisujeme v procesu odstoupení od smlouvy, v této části našich Všeobecných obchodních podmínek. , anebo níže:

 

 

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti Bamboolik s.r.o. (dále „Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí.

V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a v případě smlouvy, na základě které má být zboží dodáváno pravidelně a opakovaně, ode dne dodání první dodávky.

Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti jakýmkoli jednoznačným způsobem, například písemně na adresu provozovny Společnosti, nebo elektronicky na e-mail info@bamboolik.cz, nebo nejlépe prostřednictvím online formuláře.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel. Náklady na vrácení zboží hradí kupující.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než zboží obdrží zpět nebo než kupující prokáže, že zboží Společnosti odeslal.