Jaká je uhlíková stopa látkových plen?

Uhlíková stopa látkových plen | Bamboolik

Uhlíková stopa látkových plen je 40× menší než u plen jednorázových

Někteří odpůrci látkových plen tvrdí, že nejsou o mnoho ekologičtější než jednorázové plenky. Není to pravda! Pokud nevěříte, spočítáme vám to. Uhlíková stopa látkových plen je mnohonásobně nižší.

Jak se měří uhlíková stopa produktu

Existuje více metodik pro měření uhlíkové stopy výrobku – což si představte jako množství emisí skleníkových plynů, které jsou vyprodukovány během životního cyklu výrobku. Nejznámější a nejrespektovanější je metodika podle tzv. Greenhouse Gas protokolu (GHC Protocol/GHCP). Tu používáme i v Bambooliku – vybrali jsme si ji proto, že nám jednak dává smysl a hlavně je mezinárodně známá. To je velmi důležitá vlastnost, jelikož naše zboží prodáváme po celé Evropě a pro řadu našich obchodních partnerů jsou ekologie a udržitelnost klíčová témata.

Greenhouse Gas protokol dělí emise do tří skupin, tzv. scopes. Největší důraz je kladen na přímé emise, které má příslušná firma přímo pod kontrolou – ty spadají do první skupiny, scope 1. Další dvě skupiny (scope 2 a 3) pak kalkulují s nepřímými emisemi, které firma již pod kontrolou nemá (emise vzniklé u dodavatelů). Pro snazší pochopení uvádíme pár příkladů emisí v jednotlivých skupinách:

→ Emise ze scope 1 podle GHG protokolu

Do první skupiny spadají emise, které vzniknou přímo v sídle firmy, a dále emise, které vypustí do vzduchu firemní auta. Centrála Bambooliku a naše šicí dílna produkují pouze emise, které vzniknou spalováním zemního plynu v důsledku vytápění našich prostor. Naše firemní auta mají na naši uhlíkovou stopu minimální vliv – nejezdíme s nimi příliš a kromě jedné dieselové dodávky máme auta na hybridní nebo elektrický pohon.

→ Emise ze scope 2 podle GHG protokolu

Do druhé skupiny nepřímých emisí spadají zejména emise, které se uvolňují do ovzduší během výroby elektrické energie, kterou firma spotřebuje. Tyto emise máme částečně pod kontrolou (můžeme ovlivnit, kolik elektřiny spotřebujeme), nedohlédneme už ale na to, z jakých se elektřina vyrábí zdrojů a jak moc ekologicky se chová její výrobce.

Kromě emisí vzniklých při výrobě elektřiny v Bambooliku neprodukujeme další emise ze scope 2.

→ Emise ze scope 3 podle GHG protokolu

Do třetí skupiny emisí patří ty, které už jsou zcela mimo naši kontrolu a které vznikají v rámci celého dodavatelského řetězce. Spadají sem například emise vzniklé během služebních cest (včetně cest hromadnou dopravou), nebo emise vzniklé během zpracování odpadu, který v Bambooliku vyprodukujeme.

Ekvivalent oxidu uhličitého

Jednotkou, ve které se uhlíková stopa měří, je tzv. ekvivalent oxidu uhličitého (CO2e). Jde o součet emisí CO2 a dalších skleníkových plynů (např. metan nebo oxid dusný), v přepočtu na množství oxidu uhličitého, které by mělo stejný dopad na ovzduší.

Uhlíková stopa Bambooliku

Naše uhlíková stopa za rok 2022 činila celkem 55,16 tun CO2e (tCO2e). Největší podíl na výsledném množství (téměř 80 %!) měly emise ze třetí skupiny – Scope 3. To jsou ty, které nemáme prakticky vůbec pod kontrolou.

 Výpočet uhlíkové stopy | Bamboolik

V rámci Česka se držíme s naší uhlíkovou stopou na jednoho zaměstnance výrazně pod průměrem (ten je 12 tCO2e). V celé Evropě je průměrná uhlíková stopa na zaměstnance 8 tCO2e – jsme tedy pod průměrem i v rámci celoevropského srovnání.

Ekologické plenky

Ekologičtí tedy v Bambooliku nepochybně jsme. Jsou ekologické i látkové plenky a naše další produkty? Spočítali jsme i jejich uhlíkovou stopu.

Naše portfolio jsme pro účely výpočtu rozdělili do tří kategorií:

Na obrázku vidíte množství ekvivalentu CO2 (v gramech, nikoliv už v tunách) na výrobu jednoho produktu z příslušné kategorie. K výpočtu jsme dospěli tak, že jsme naši celkovou ekologickou stopu rozpočítali na jednotlivé kategorie výrobků podle počtu produktů vyrobených v roce 2022.

 Uhlíková stopa látkových plen a látkových vložek | Bamboolik

Látkové vs jednorázové plenky: uhlíková stopa

Uhlíková stopa jedné látkové pleny je tedy zhruba 516,78 gCO2e. Než se ale pustíme do srovnání s jednorázovými plenkami, je potřeba rozpočítat uhlíkovou stopu jedné látkové plenky na jedno přebalení. Protože látkové plenky pochopitelně nejsou koncipované na jedno použití.

Těžko říct s jistotou, kolikrát jednu látkovou plenku použijete – někdo si nakoupí plen hodně a konkrétní plenku použije jednou za tři dny, někdo plenky pere denně. Někdo na plenkách postupně vychová čtyři děti, někdo má dítě jedno. Pro účely našeho výpočtu jsme vycházeli z průměrných hodnot:

Průměrné dítě používá plenky cca 2,5 roku. Počítejme v průměru 6 plenek za den, tzn. 2,5×365×6. To je celkem 5 475 přebalení. Průměrná výbava z látkových plenek (které je za nás udržitelná, aniž byste museli prát úplně každý den, např. naše velká plenková sada) obsahuje 24 kusů plen. To znamená, že jednu plenku použijete na jedno dítě cca 230×.

Uhlíková stopa látkové plenky na jedno přebalení | Bamboolik

 

Podle vědecké studie publikované v magazínu ScienceDirect, je uhlíková stopa jedné jednorázové plenky 89 gCO2e. To je téměř čtyřicetkrát tolik!

 Uhlíková stopa látkových vs jednorázových plen | Bamboolik

Pokud chcete vědět více o tom, jak jsme počítali naši uhlíkovou stopu a chcete znát konkrétní čísla, tady je celý náš CO2 report v podobě prezentace (v angličtině). 

Protokol výpočtu uhlíkové stopy za rok 2022 | Bamboolik

Přečtěte si také: