Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě

 

Výrobky firmy Bamboolik s.r.o., jakožto produkty určené pro děti do 3 let, splňují požadavky dané zákonem č. 258/2000 sb. O ochraně veřejného zdraví. Pro více informací stačí kliknout na odkaz.