Bamboolik jako sociální podnik

Co to znamená, když teď pořád opakujete, že jste sociální podnik?

Klikněte sem pro podrobnou definici sociálního podniku (jeho rozpoznávací znaky), a popis, jak konkrétně tyto principy Bamboolik naplňuje .

Nebo čtěte dál, takto jsme to přebásnili my:

Sociální podnik není definice, kterou bychom si vymysleli! Spolu s vybudováním naší nové šicí dílny jsme přijali závazek dodržovat pravidla sociálního podnikání a jsme povinni je dodržovat. (A rádi se na tomto místě pochlubíme tím, že to pro nás nebyla žádná velká změna, protože naprostou většinu pravidel jsme dodržovali odjakživa. Sami od sebe.) 

Pravidla sociálního podnikání jsou jasně definována a jsou sdružena do tří hlavních oblastí.

Sociální prospěch

Sociální prospěch znamená, že daný podnik provozuje aktivity, které prospívají společnosti či specifické skupině obyvatel. Znamená to také, že rozhodování v rámci podniku je demokratické a podnik byl založen z iniciativy občanů. (To si ale nevykládejte tak, že má jít o nějakou občanskou iniciativu. Jde o to, že podnik byl založen fyzickou osobou nebo osobami – podnikateli. I „eseróčko“ může být sociálním podnikem, pokud splňuje ostatní jeho znaky.)

Jak tento aspekt naplňujeme my v Bambooliku?

Jsme sice společnost s ručením omezeným, která má jednoho vlastníka, nicméně to vůbec neznamená, že vlastník rozhoduje autokraticky o všem! Bamboolik není řízen direktivně, veškerá rozhodnutí činíme po demokratickém „hlasování“ (to je trošku nadnesené slovo; v praxi to vypadá tak, že se prostě o věcech bavíme) a zásadní strategická rozhodnutí by nikdy neprošla, pokud by s nimi někdo z managementu Bambooliku kategoricky nesouhlasil. Otázky jako vize Bambooliku, jeho hodnoty a další směřování jsou vždy řešeny na celofiremní úrovni. 

No a co se týče našich společensky prospěšných aktivit, soustavně dáváme práci několika chráněným dílnám a v únoru 2020 jsme otevřeli vlastní šicí dílnu, v níž zaměstnáváme maminky dětí do 4 let věku nebo maminky samoživitelky. Umožňujeme jim částečné a zároveň flexibilní částečné úvazky, aby mohly skloubit rodinný a pracovní život. Z vlastní zkušenosti totiž víme, že to může být někdy pěkný oříšek. Sociální už není jen naše dílna, ale sociálním podnikem se stal již celý Bamboolik. K 1.7.2023 více než 40% našich aktivních zaměstnanců (převážně zaměstnankyň, co si budeme povídat) tvoří maminky pečující o děti mladší 4 let nebo maminky samoživitelky. Sociální podnikání je prostě v naší DNA!

 

Ekonomický prospěch

Chytré příručky říkají, že finanční zisk by neměl být jediným cílem sociálního podniku a že případný zisk je přednostně použit pro další rozvoj sociálního podnikání. V případě sociálního podniku nemůže jít o jednorázové aktivity, ale o soustavnou ekonomickou činnost, která ale je udržitelná (tzn. musí si na sebe vydělat a sociální podnik by také neměl být výlučně závislý na financování z jiných zdrojů).

Sedí toto na Bamboolik? Bezpochyby! Bamboolik je na trhu od roku 2012 a zisk z podnikání jsme vždy investovali do dalšího rozvoje firmy. Rozhodně nejsme firma, která stojí jen nebo převážně na dotacích! Ano, na naši novou šicí dílnu po dvou prvních dvou let dotaci čerpáme, nicméně výnos z této dotace činí cca 10 % všech našich výnosů. Nejde tedy o nijak závratný podíl.

Taky je dobré zmínit, že nám nikdo neříká, co máme dělat :-) Tím máme na mysli, že jsme zcela nezávislí na vůli třetích osob - ať už jde o externí zakladetele, kteří by nás "řídili" nebo jiné zřizovatele. Jsme svoji, žádného "loutkáře" nemáme.

 

Environmentální a místní prospěch.

Aby sociální podnik naplnil zmíněná kritéria, měl by přednostně uspokojovat místní potřeby a využívat místní zdroje. Měl by také zohledňovat environmentální aspekty své činnosti. Také je dobré, pokud sociální podnik zapojuje důležité aktéry do své činnost a podporuje smysl pro sociální zodpovědnost na místní úrovni, protože základním smyslem sociálního podniku je provozovat aktivity prospívající společnosti a/nebo místní komunitě. 

Co k tomu můžeme říct za Bamboolik? Jsme v cajku :-) Vyrábíme produkt, který napomáhá redukci odpadu (jedno dítě, které používá látkové plenky místo jednorázových, ušetří životnímu prostředí víc jak tunu těžko rozložitelného odpadu!). Vždy nám šlo o to, abychom vyráběli v ČR, z českých materiálů (pokud to lze, nicméně je dobré říci, že zhruba 75 % našich dodavatelů je skutečně z ČR!), od samého počátku existence Bambooliku spolupracujeme s chráněnými dílnami. Když jsme letos založili vlastní šicí dílnu, od zrodu této myšlenky jsme věděli, že chceme, aby dílna nebyla jen prostou „manufakturou“, ale aby měla také nějaký přesah. A jelikož zaměstnávání matek malých dětí je něco, co nás dlouhodobě pálí, rozhodli jsme se v šicí dílně podpořit právě tuto skupinu obyvatel. V nové šicí dílně šijeme výrobky z biobavlny, která díky vysokým standardům certifikace musí být vždy produkována ekologicky a férově.

Na životní prostředí myslíme ve všech fázích výrobního procesu, jmenovitě třeba takto:

  • Hotové výrobky dopravujeme z kooperačních dílen do expedičních prostor firmy  v opakovaně používaných taškách, krabicích, obalový materiál v podstatě nekupujeme.
  • Když už musíme naše produkty pro některé zákazníky balit, balíme je ekologicky (do rozložitelných škrobových pytlíků).
  • Expedice objednávek - zásadně používáme minimálně již jednou použité krabice. Jsme zapojeni do projektu Reduca.cz, kdy nám lidé (nejen naši zákazníci) mohou nosit krabice, pro které doma nemají využití, my se jich ochotně ujmeme a pošleme je zpět do oběhu.
  • Třídíme odpad v kanceláři.
  • Nakupujeme na centrálu ekologickou drogerii.
  • Nekupujeme vodu v plastových lahvích.
  • Recyklujeme tonery do tiskárny.
  • Všechny marketingové materiály (letáčky, katalogy) tiskneme na recyklovaný papír.
  • V plánu na rok 2021 máme automatizaci naší expedice, abychom mohli přestat tisknout faktury. (V současné době z provozních důvodů faktury tiskneme, jakmile přejdeme na čistě elektronickou fakturaci, sníží se tím množství spotřebovaného papíru v kanceláři o 80 %.) 

Je toho ještě mnohem více, ale to by se sem všechno nevešlo :-) 

A jak nám jde podpora místních komunit? Třeba tak, že v Brně dáváme práci už cca dvaceti lidem, to už není úplně málo. Nedávno jsme se také domluvili s radnicí v Brandýse nad Labem na tom, že podpoříme jejich myšlenku poukazu na půjčovné našich plenek, které budou věnovány novopečeným rodičům při tzv. vítání občánků. V našem domovském Brně aktivně spolupracujeme s mateřským a rodinným centrem MaTáta.

 

Podrobná strategie Společenské odpovědnosti firem

Chcete-li se o našich cílech, hodnotách a podrobné strategii, jak naplňujeme naše představy o Společenské odpovědnosti, dozvědět více, pročtěte si dokument CSR Strategie Bamboolik (CSR je zkratka anglického pojmu Corporate Social Responsibility, překládaného do češtiny právě jako Společenská odpovědnost firem).

 

Vyhodnocení naplnění cílů projektu nové šicí dílny

Jak již bylo řečeno, naši vlastní šicí dílnu jsme v roce 2020 otevírali s cílem vzniku nových pracovních míst pro rodiče malých dětí při výrobě a prodeji nové řady biobavlněných produktů. Celý projekt vznikal s podporou Operačního programu Zaměstnanost v rámci Evropského sociálního fondu.

Operační program Zaměstnanost - EU - Bamboolik

Jak úspešný tento projekt byl a jak se nám podařilo cíle naplnit, bylo zhodnoceno v závěrečné zprávě, kterou najdete zde

 

 

Co říct na závěr?

Třeba to, že sociální podnikání je pro nás ztělesněním jedné z našich základních firemních hodnot – SMYSLU. Všechno, co děláme, nám musí dávat smysl. Shrnuli bychom to takto:

Je smysluplné chovat se ekologicky a nevytvářet hromady zbytečného odpadu. Až už v podobě použitých plenek nebo menstruačních pomůcek.  

Je smysluplné dbát na udržitelnost výrobního procesu.  

Je smysluplné usilovat o to, aby udržitelné bylo celé podnikání.  

Je smysluplné šířit osvětu v oblasti ekologie, udržitelnosti a odpovědného podnikání.  

A také je samozřejmě smysluplné, aby firma dokázala růst a rozšiřovat svou působnost. A tím dávala příležitost k růstu svým zaměstnancům.